Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г.


28-02-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г.


30-09-2020
Категория: Общо събрание
Редовно годишно общо събрание на акционерите30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.29-01-2021
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.01-03-2021
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.


акценти

Годишно общо събрание на акционерите

20.08.2020

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 септември 2020 година от 11:00 часа на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 ГОДИНА

31.07.2020

На 31 юли 2020 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2019 година.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 ГОДИНА

31.07.2020

На 31 юли 2020 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 година.