Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г.


28-02-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г.


30-09-2020
Категория: Общо събрание
Редовно годишно общо събрание на акционерите30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.29-01-2021
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.01-03-2021
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.


акценти

НОВИНА

06.04.2020

Във връзка с необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти, медицинска апаратура и консумативи, свързани с диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19, „ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД дари сумата от 100 000 лева...

Консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г.

28.02.2020

На 28 февруари 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

31.01.2020

На 30 Януари 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2019 г.