Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г.


28-02-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2019 г


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


31-07-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2019 г.


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г


30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2020 г.


30-09-2020
Категория: Общо събрание
Редовно годишно общо събрание на акционерите30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.30-09-2020
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.29-01-2021
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.01-03-2021
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.

27.11.2020

На 27 Ноември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2020 г.

Финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.

30.10.2020

На 30 Октомври 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2020 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

29.09.2020

На 28 Септември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД – София и на обществеността индивидуалните финансови отчети към 31.03.2020 г. и 30.06.2020 г.