„Юрий Гагарин“ АД е водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други индустрии и филтри за цигари.

Ние се стремим да бъдем добър бизнес партньор за своите клиенти.
За нас е важно да осъществяваме дейността си отговорно.
Мисията ни е да развиваме продуктите си в глобален аспект, като споделената ни отговорност осигурява най-доброто за нашите клиенти.


Имаме за цел да сме лидери в производството на опаковки от картон и хартия и филтри за цигари, както на българския, така и на международния пазар.


Ние провеждаме политика на:

  • отговорност към нашите клиенти;
  • продукция, отговаряща на най-високите стандарти в световен мащаб
  • отговорност към корпоративните ценности
  • устойчиво развитие чрез технологично обновление и продуктово развитие
  • мотивация на работниците и служителите и социална отговорност към тях
  • качество, безопасност и околна среда

Традициите и доказаният професионализъм, съчетани с модерно технологично оборудване и високо качество на продукцията, определят „Юрий Гагарин“ АД като надежден партньор, с мисия да работи за успеха на своите клиенти.

Дружеството разполага с внедрена и работеща Интегрирана система за управление на качеството, сертифицирана по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BRC IoP Issue 6.Общи Условия за Продажба на стоки на „ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД