НОВИНА

20-09-2019

На основание чл.148б от ЗППЦК на 20.09.2019 г. уведомихме КФН, БФБ-София и Обществеността, че на 19.09.2019 г. в "Юрий Гагарин" АД е получено уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от "Ди Ар Си Инвест" ЕООД, гр. София 1618, р-н Овча купел, ул."Любляна" № 46 А, относно прехвърляне на 180703 броя акции и уведомление от "БОРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД, 4002, гр. Пловдив, р-н Западен, ул. "Акация" № 14А, относно придобиване на 180 703 броя акции или 18,00 % от капитала на "Юрий Гагарин" АД.