НОВИНА

06-04-2020

  Във връзка с необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти, медицинска апаратура и консумативи, свързани с диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19, „ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД дари сумата от 100 000 лева, разпределени поравно между пловдивските болници УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, МБАЛ „Свети Пантелеймон“ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина“ ЕООД и Медицински Университет – Пловдив.
„ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД споделя виждането, че е нужно национално отговорно поведение от страна на българските предприятия, като в този тежък момент усилията на всички трябва да бъдат насочени в подкрепа на медицинските специалисти. Адекватната и навременна помощ не само ще способства за съхраняване на живота и здравето на гражданите, но и ще помогне за по-бързото преодоляване на последиците от извънредните мерки.