ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

29-09-2020

На 28 Септември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД – София и на обществеността индивидуалните финансови отчети към 31.03.2020 г. и 30.06.2020 г., както и консолидираните финансови отчети към 31.03.2020 г. и 30.06.2020 г. Отчетите са публикувани на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".