ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА – формат ESEF

02-05-2023

На 02 май 2023 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за Дейността на дружеството за 2022 година – формат ESEF. Отчетът е представен чрез системата за отчети на КФН в секция Е-портали - Подаване по ЕЕЕФ /ESEF/ и чрез информационната система X3 News (www.x3news.com), както и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел "Годишни отчети".