"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД - НОВИНИ

Промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание

10.05.2008

Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 15 юли 2008 г., вместо на първоначално обявената дата 3 юни 2008 г., със същия дневен ред и проекти за решения...

Годишно общо Събрание

21.04.2008

“Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите. Съветът на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 3-ти юни 2008 година от 11:00 часа на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания на територията на дружеството...

Представяне на годишен финансов отчет за 2007 година

29.02.2008

“ПЛОВДИВ – ЮРИЙ ГАГАРИН БТ” АД представи годишен финансов отчет за дейността за 2007 година чрез информационната система за разкриване на информация E-Register на Комисията за финансов надзор и чрез X3 News на Българската фондова борса...

Среща с партньори и клиенти

08.02.2008

На 7 и 8 февруари 2008 г в СПА комплекс “Хисар” – град Хисар, се проведе третата, вече традиционна среща на управляващия екип на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ”АД с партньори и клиенти на Дружеството от различни области на икономиката...

Отчет за дейността за 4 тримесечие на 2007 г.

10.01.2008

На 30 януари 2008 г. “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД предостави финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2007 г. на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София. Отчета е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел “Междинни отчети”.

“Пловдив-Юрий Гагарин БТ”АД участва на “TABEXPO Paris 2007”

16.11.2007

От 26 до 29 ноември “Пловдив-Юрий Гагарин БТ”АД участва на “TABEXPO Paris 2007”. На щанд № В 116 в “Parc d’expositions de PARIS-NORD Villepinte” се представят най-новите производствени възможности при отпечатването на луксозни многоцветни опаковки от хартия и картон. Показано е и многообразието при изработването на филтровите пръчки за производството на цигари, резултат на въведените най-нови технологии и видове.