Юрий гагарин АД - Междинни отчети

МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2023 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ТРИМЕСЕЧИЕ 2 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


междинни ОТЧЕТИ ЗА 2016 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


шестмесечие 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


тримесечие 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


Тримесечие 3


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Тримесечие 4


Тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2012 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2 


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2011 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2010 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2009 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


 


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2023 г.

30.05.2023

На 30 Май 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2023 г.

Годишно общо събрание на акционерите

25.05.2023

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2023 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА – формат ESEF

02.05.2023

На 02 май 2023 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за Дейността на дружеството за 2022 година – формат ESEF.