Юрий гагарин АД - Междинни отчети

МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ТРИМЕСЕЧИЕ 2 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1 


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2018 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1- КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3 – КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1 - КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ


ШЕСТМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


междинни ОТЧЕТИ ЗА 2016 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


шестмесечие 1


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2015 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


ТРИМЕСЕЧИЕ 3


тримесечие 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 ГОДИНА

ТРИМЕСЕЧИЕ 4


Тримесечие 3


ТРИМЕСЕЧИЕ 2


ТРИМЕСЕЧИЕ 1


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Тримесечие 4


Тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2012 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2 


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2011 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2010 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


Тримесечни отчети за 2009 година

тримесечие 4


тримесечие 3


тримесечие 2


тримесечие 1


 


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2022 г.

29.11.2022

На 29 Ноември 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2022 г. 

Финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2022 г.

31.10.2022

На 31 Октомври 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2022 г.

Консолидиран финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2022 г.

29.08.2022

На 29 Август 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г.